Wie zijn wij?

We zijn trots en blij dat we samenwerken met zoveel bevlogen mensen uit de gemeente! De Bronckhorster Uitdaging heeft een bestuur, operationeel team en matchgroep. Om ons werk mogelijk te maken worden we financieel ondersteund door verschillende founders.

Op 21 maart 2014 is de oprichtingsakte ondertekend en zijn we officieel van start gegaan!