Bewegende kracht

De Bronckhorster Uitdaging is de bewegende kracht voor verenigingen, stichtingen en maatschappelijke organisaties. Hiervoor zetten we vier elementen in:

tandwielen

Matchgroep

Een groep ondernemers en mensen uit het bedrijfsleven beantwoorden vragen van maatschappelijke organisaties op verschillende manieren, zoals de inzet van het eigen netwerk om zaken voor elkaar te krijgen. We leggen de nadruk op het creatieve denken in kansen en mogelijkheden. De betrokken matchgroepleden hebben een adviserende rol vanuit het ondernemerschap. Ze verbinden partijen met elkaar en stimuleren samenwerking!

Spullenbank

We bemiddelen in materialen die over zijn vanuit het bedrijfsleven of maatschappelijke organisaties. Op die manier benutten we het potentieel dat voorhanden is en realiseren we op een eenvoudige manier duurzaamheid!

Events

Jaarlijks organiseren we enkele evenementen waar maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven elkaar kunnen ontmoeten. Er ontstaan nieuwe kansen en mogelijkheden op het gebied van samenwerking.

Projectenplaza

We willen graag een platform zijn waar klussen geplaatst kunnen worden en vrijwilligers, (sport)teams, vriendengroepen of bedrijven zich kunnen aanmelden om een klus te klaren. Vergelijk het met NL-Doet van het Oranje Fonds, alleen dan voor de gemeente Bronckhorst. Deze plaza staat nog in de kinderschoenen en is in ontwikkeling!