Uitdagende vraagstukken

We leven in een uitdagende tijd vol veranderingen! Soms is het lastig om alle veranderingen bij te benen, terwijl ze een grote impact hebben op verenigingen, stichtingen en maatschappelijke organisaties.

De Bronckhorster Uitdaging wil samenwerking tot stand brengen tussen partijen die meerwaarde kunnen leveren bij een vraag of verandering! Dit kunnen bedrijven zijn, maar ook maatschappelijke organisaties, burgerinitiatieven, (gebiedsambtenaren van de) gemeente, crowdfunding platforms, vrijwilligers: geen samenwerking is wat ons betreft te gek! Zo kunnen we samen oplossingen zoeken én vinden voor maatschappelijke uitdagingen.

Wij vervullen vooral een bemiddelende rol! We brengen vraag en aanbod samen, bijvoorbeeld op het gebied van materialen. Vaak is het de menskracht die ontbreekt (extra handjes, creativiteit, kennis en kunde) om uitdagingen gerealiseerd te krijgen.